• konkurs trwa od 2016-03-25 do 2016-04-08

W konkursie do wygrania:

1 miejsce - "Soki i koktajle świata" - książka Beaty Pawlikowskiej

Zadanie konkursowe:

Mazurek to nieodłączny element wielkanocnych wypieków.
Weź udział w konkursie i podziel się z nami przepisem i zdjęciem mazurka, który zagości na Twoim stole w tym roku.
Opublikuj je w dziale kulinaria pod nazwą Wielkanocne dekorowanie – MAZURKI, bądź przyślij do nas na adres konkursy@prowadzedom.com i wygraj książkę Beaty Pawlikowskiej „Soki i koktajle świata”.

 

soki-i-koktajle-swiata-b-iext31635985

 

Wyniki ogłosimy 11.04.2016 w opisie konkursu oraz na naszym FORUM, gdzie również można zadawać pytania i zgłaszać sugestie dotyczące KONKURSÓW.

Regulamin:

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Wielkanocne dokorowanie – MAZURKIorganizowany za pośrednictwem serwisu internetowego www.prowadzedom.com.
 2. Konkurs odbywa się za stronach serwisu internetowego  www.prowadzedom.com
 3. Organizatorem Konkursu jest serwis internetowy Prowadzedom.com zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemny, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.2009.201.1540. ze. zm.)

    2. Uczestnicy konkursu

         Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełniła następujące warunki:

 1. Zarejestrowała się w bazie Użytkowników serwisu www.prowadzedom.com
 2. Wyraziła dobrowolną chęć wzięcia udziału w konkursie.

      3. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
 2. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

      4. Zasady konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.03.2016 r. i trwa do dnia 8.04.2016 r.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.
 3. Organizator spośród uczestników Konkursu wybierze jednego zwycięzcę, który w ocenie Organizatora powinien zostać nagrodzony.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania wygranej przez osoby nieuczciwie posługujące się botami oraz innymi skryptami automatyzującymi udział w Konkursie.
 5. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie serwisu internetowego prowadzedom.com
 6. Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród za pośrednictwem Poczty polskiej bądź firmy kurierskiej. Koszty wysyłki ponosi Organizator.
 7. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie jest książka „Soki i koktajle świata” Beaty Pawlikowskiej.

    5. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie danych wymienionych w § 3 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacji z jego przebiegu na stronie serwisu internetowego prowadzedom.com
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie serwisu internetowego www.prowadzedom.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.